Aktualności

PARP HR eSkills Manager  logo_0

PARP HR eSkills Manager to niekomercyjne, bezpłatne i innowacyjne narzędzie działające w modelu chmury internetowej będące pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Umożliwia sprawne zarządzanie kompetencjami informatycznymi krajowych firm z sektora MŚP. Narzędzie pozwala na skuteczną identyfikację i wyeliminowanie luki kompetencyjnej kadr w obszarze ICT — zarazem na stanowiskach informatycznych, jak i na tych niezwiązanych bezpośrednio z informatyką. Obejmuję ono także bazę na bieżąco aktualizowanych szkoleń ICT, standardów certyfikacyjnych i ścieżek kompetencyjnych.

Więcej informacji: eSkills

Strona internetowa: www.eskills.pl