Dane kontaktowe

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Mickiewicza 21/4
31-120 Kraków
Tel.: +48 12 662 44 49

REGON 12 25 44 027
NIP 67 62 45 43 46
KRS 0000 416 805

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Prezes Zarządu
dr inż. Tomasz Czech

V-ce Prezes Zarządu
mgr inż. Adelina Kasprzak