Green Lab

Green Lab

Green Lab jest pierwszą spółką spin off założoną przez spółkę celową Uniwersytetu – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Spółkę zawiązało 9 podmiotów – oprócz spółki celowej UR wspólnikami zostało 8 spółek hodowlano-nasiennych należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Dane kontaktowe:

Green Lab sp.zo.o.

al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków

Tel.: +48 12 662 41 94

NIP 676-247-48-40, REGON 123088726, KRS 00000 505781

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

 

Prezes Zarządu:

prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz

Kontakt:Greenlab.sp@gmail.com

Zapraszamy do współpracy w dziedzinie zielonej biotechnologii

Zapytanie ofertowe:

Opracowanie markerów DNA do weryfikacji mieszańcowego charakteru obiektów hodowlanych fasoli zwykłej.

Termin składania ofert: 15.10.2016 r.

Opublikowano dnia: 05.10.2016 r.

zapytanie-ofertowe

wzor-oferty

informacja o wyniku postępowania