Green Lab

Green Lab

Green Lab jest pierwszą spółką spin off założoną przez spółkę celową Uniwersytetu – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Spółkę zawiązało 9 podmiotów – oprócz spółki celowej UR wspólnikami zostało 8 spółek hodowlano-nasiennych należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Dane kontaktowe:

Green Lab sp.zo.o.

ul. Pokorna 2 lok. 1014, 00-189 Warszawa

NIP 676-247-48-40, REGON 123088726, KRS 00000 505781

Kapitał zakładowy: 700 000,00 zł

Zapraszamy do współpracy w dziedzinie zielonej biotechnologii