Aktualności

APLIKUJ do Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz warsztatów „Startup School UR”, w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

lis 3, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników naszego Uniwersytetu do zapoznania się z regulaminami i załącznikami dotyczącymi Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz warsztatów „Startup School UR”, organizowanych w ramach Projektu „Inkubator innowacyjności 4.0″, a także DO ZGŁOSZENIA SWOJEGO UDZIAŁU!

Celem Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” wynosi  100 000,00 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową. Konkurs jest dofinansowany z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem warsztatów „Startup School UR” jest wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki. Uczestnicy zdobędą doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu. Otrzymają wsparcie w formie serii szkoleń związanych z: tworzeniem zespołu, działaniami strategicznymi i operacyjnymi, prowadzeniem firmy (budowaniem strategii firmy, modeli biznesowych, prezentacji biznesowych). Szkolenia będą również dotyczyć kwestii prawnych i księgowych prowadzenia własnej działalności.

Organizatorami są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).

Uwaga! Wszystkie załączniki dostępne są na stronie CTT UR: https://ctt.urk.edu.pl/

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SWOJEGO UDZIAŁU! 😊