Aktualności

Sukces wspólnych prac badawczych nad innowacyjnym nawozem siarkowym przeprowadzonych z Grupą PBI

maj 24, 2021 | Aktualności

W efekcie badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Kopalniami Dolomitu z Grupy PBI opracowano innowacyjne formuły nawozów na bazie dolomitu i siarki elementarnej, stymulujących żyzność gleb i poprawiających zdrowotność roślin. Stwierdzono, że zastosowanie nowatorskiej receptury może zmniejszać występowanie w uprawach patogenicznych grzybów, które powodują m.in. więdnięcie i obumieranie roślin oraz znacząco poprawia współczynnik pH gleby. Badania zostały zrealizowane przy ścisłej współpracy i obsłudze ze strony Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Oceniono działanie tych nawozów na wzrost i rozwój glebowych i epifitycznych gatunków grzybów i bakterii w warunkach laboratoryjnych. W badaniach brali udział pracownicy Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej oraz Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

W ramach zrealizowanego zadania opracowano nowe formuły nawozów nalistnych zawierających siarkę z dodatkiem wybranych mikroelementów oraz substancji aktywnych biologicznie. Stosując siarkę elementarną w nawożeniu dostarcza się składnika niezbędnego w żywieniu  roślin i poprawia ich zdrowotność, zwiększając odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne. Ponadto, siarka elementarna znana jest jako istotny czynnik wpływający na mikroorganizmy, w tym patogenne, dla roślin uprawnych. W badaniach użyto siarki rodzimej, wydobywanej przez Grupę PBI w Baszni Dolnej na podkarpaciu. Surowiec, charakteryzujący się czystością na poziomie 99,98% jest pozyskiwany ze złoża przyjazną środowisku metodą podziemnego wytopu.

Celem zadania była ocena działania nowych formuł nawozów na bazie siarki na wzrost i rozwój glebowych i epifitycznych gatunków grzybów i bakterii (m.in. ważne gatunki fitopatogeniczne) w warunkach laboratoryjnych.

Na podstawie uzyskanych wyników przedstawiono rekomendacje dla praktyki, wskazując, że stosowanie nowych formuł siarkowych nawozów nalistnych w uprawach: zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka, łubinu, groch, buraka cukrowego i pastewnego, lnu, pomidora, ogórka, kapusty, warzyw korzeniowych, cebulowych rośliny ozdobnych, astra czy goździka, może zmniejszać występowanie patogenicznych grzybów. Powodują one więdnięcie roślin, zgorzele siewek, korzeni i łodyg, obumieranie roślin, zgniliznę różnych organów roślin, ospowatość bulw, pleśń śniegową i fuzariozy roślin. Oddziaływanie nalistnych nawozów siarkowych na bakterie zależało przede wszystkim od ich gatunku. Najsilniej hamowały one rozwój bakterii Ervinia carotovora.

W zakresie badań nad oddziaływaniem nowych formulacji nawozów na właściwości gleby przeprowadzono dwa doświadczenia inkubacyjne – w pierwszym określono efekty aplikacji doglebowych nawozów wapniowo-magnezowo-siarkowych, a w drugim – doglebowych nawozów wapniowo-magnezowo-siarkowych wzbogaconych materią organiczną, nawozem azotowym, mikroelementami i surfaktantami.

Na podstawie pierwszego eksperymentu zarekomendowano dwa, a drugiego doświadczenia trzy nowe nawozy do wprowadzenie na rynek.

Rekomendowane nawozy wapniowo-magnezowo-siarkowe poprawiały pH gleby, co znalazło potwierdzenie w wynikach oznaczeń jej kwasowości hydrolitycznej. Korygowały również wartości sumy wymiennych kationów zasadowych i wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi gleby, oraz zwiększały zasobność gleby w przyswajalną dla roślin siarkę siarczanową. Wszystkie te działania były silniejsze w porównaniu do obiektu, w którym zastosowano porównywalny nawóz rynkowy.

Proponowane formuły nawozów wapniowo-magnezowo-siarkowych wzbogaconych różnymi dodatkami korzystnie wpływały na zawartość siarki siarczanowej, dostępność niektórych mikroelementów pokarmowych, a także, w odniesieniu do jednej formulacji, na zawartość węgla organicznego, w użytej w badaniach glebie.