Aktualności

Broker Technologii – oferta pracy nr 2

paź 21, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje specjalisty na stanowisko Broker Technologii, który będzie współpracował z biznesem w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Praca w wymiarze 1/2 etatu (umowa o pracę) na okres 26 miesięcy, z możliwością przedłużenia – praca w Krakowie.

W załączniku szczegółowy opis ogłoszenia: Oferta

CV oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@innowacje-ur.pl z tytułem Broker Technologii – oferta nr 2 do dnia 30.10.2020. r., do godziny 14:00.

W CV proszę umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Stanowisko finansowane ze środków otrzymanych w ramach zadania realizowanego w zakresie projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” finansowanego ze środków w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).