DATCAP sp. z o.o.

DATCAP sp. z o. o. to spółka typu spin-out, utworzona 3 stycznia 2024 roku przy udziale Spółki Celowej Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., pozostałymi udziałowcami są: dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK, dr inż. Przemysław Klapa, prof. URK oraz dr inż. Michał Pełka.

Zadaniem spółki jest komercjalizacja badań w zakresie wykorzystania niskobudżetowych skanerów laserowych w budowie mobilnych systemów skanowania laserowego. DATCAP sp. z o. o. stawia na rozwiązania charakteryzujące się maksymalną prostotą użytkowania dla klienta, poręcznością oraz przystępnością cenową. Spółka bazuje na otwartych zasobach programistycznych.

DATCAP sp. z o.o. współpracuje z szeregiem podmiotów wyspecjalizowanych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych z mobilnych systemów skanowania laserowego: producentem skanerów ręcznych, twórcami oprogramowania do przechowywania i analiz punktów w „chmurze”, twórcami oprogramowania do automatycznej segmentacji danych z wykorzystaniem algorytmów AI, automatykami i robotykami.

Produkty DATCAP sp. z o. o. mogą zostać wykorzystane do inwentaryzacji infrastruktury drogowej, reklam w przestrzeni miejskiej, roślinności, inwentaryzacji miast 3D, tworzenia modeli miast 3D, pomiaru i rejestracji modeli 3D wszelkich elementów przestrzeni miejskiej.

Spółka DATCAP sp. z o.o. swoimi produktami celuje w rynek międzynarodowy, starając się o ochronę własności intelektualnej w Europie i USA, którą ma zamiar rozszerzać.

 

Dane kontaktowe:

DATCAP sp. z o.o.
al. Mickiewicza 21C/2, 31–120 Kraków
NIP 6762660896
REGON 527519754
KRS 0001082763
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy

____________________

E-mail: bmitka@datcap.eu
Zapraszamy do współpracy!