Aktualności

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI 2.0 – FITOREMEDIACJA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

wrz 1, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0″ przyczynił się do sfinansowania  9 wybranych prac B+R. Dzisiaj przedstawiamy pracę przedwdrożeniową pt. „Fitoremediacja ścieków przemysłowych”, której kierownikiem jest dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. UR.

Wykorzystanie żywych organizmów w usuwaniu zanieczyszczeń (bioremediacja) zyskuje na świecie coraz większą popularność. Związki chromu, a w szczególności forma Cr(VI) należą do tzw. związków o priorytetowej toksyczności. Korzyści wynikające z użycia roślin wiążą się z: niskimi kosztami, brakiem wtórnych zanieczyszczeń oraz likwidacją zanieczyszczenia w miejscu skażenia.

Metody konwencjonalne stosowane do  usuwania Cr z wód polegają na redukcji formy Cr(VI) do formy Cr(III), która jest słabiej rozpuszczalna, mniej toksyczna i ulega wytrąceniu z zanieczyszczonego roztworu. Powstały osad zawierający Cr (oraz wtórne zanieczyszczenie – np. sole Fe służące do redukcji) deponowany jest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Takie rozwiązanie nie likwiduje zanieczyszczenia, a jedynie obniża biodostępność chromu w środowisku.

Rzęśl nie tylko przeprowadza bardzo efektywnie akumulację Cr, ale także jego redukcję: Cr(VI) do Cr(III) (co zostało udokumentowane w badaniach poznawczych). Proponowane rozwiązanie będzie w perspektywie miało także na celu odzysk chromu z biomasy roślin do dalszych przemysłowych zastosowań.

Opiekun Grantu (Broker Innowacji):  mgr Wojciech Borówka

Więcej informacji: link

OBEJRZYJ WIDEO: link

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.