Aktualności

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI 2.0 – URZĄDZENIE DO ZBIORU TRUSKAWEK

wrz 4, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0″ przyczynił się do sfinansowania  9 wybranych prac B+R. Dzisiaj przedstawiamy technologię, która powstała pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Sławomira Kurpaski, w ramach realizacji pracy przedwdrożeniowej pt. „Wyznaczanie parametrów techniczno-eksploatacyjnych układu pneumatycznego stanowiącego wyposażenie głowicy roboczej w sekcji kombajnu do zbiorów owoców truskawek z upraw, prowadzonych rzędowo lub zagonowo, polowych i/lub pod osłonami”.

Powstały w trakcie projektu układ pneumatyczny (podciśnieniowy) – jako innowacyjne rozwiązanie – daje możliwości poprawy skuteczności pracy chwytaka (skraca czas pozyskania owocu, umożliwia dotarcie do owoców umieszczonych we wnętrzu pokroju krzaka, pozwala na wyodrębnianie owocu do pozycji sprzyjającej prawidłowemu wykonaniu operacji zbioru, a co za tym idzie może zmniejszyć powstawanie uszkodzeń mechanicznych owoców).

Główne zalety stosowania technologii:

– prostota konstrukcji, a tym samym mniejsza awaryjność ramienia robota

– zwarta konstrukcja (możliwość instalacji elementów robota zapewniających skuteczność zbioru)

– możliwość zbioru z miejsc trudno dostępnych dla chwytaka mechanicznego

– mniejsze uszkodzenia (chwytak współpracuje z nożycowym elementem tnącym)

– zadowalająca wydajność

Opiekun Grantu (Broker Innowacji):  lic. Patrycja Witek

Więcej informacji: link

OBEJRZYJ WIDEO: link

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.