Aktualności

PODSUMOWANIE | Wynalazki powstałe w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

wrz 7, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

W przeciągu ostatniego tygodnia zaprezentowaliśmy 9 prac B+R, które zakończyły się opracowaniem innowacyjnych technologii w służbie społeczeństwu i środowisku. Wśród nich znalazły się:

1.„Wykonanie prototypu urządzenia „GrowthStimulator” do powschodowej biostymulacji roślin”
2.„Formeth” czyli technologię bezpośredniego rozkładu ścieków formaldehydu i urotropiny
3.„Wykorzystanie folii furcelleranowych do produkcji przetworów mięsnych”
4.„Innowacyjne rozwiązania do stabilizacji kul referencyjnych na powierzchni terenu oraz balustradach i poręczach”
5.„Przyrząd pomiarowy do integracji danych z pomiarów TLS i UAV”
6. „Fitoremediacja ścieków przemysłowych”
7. „Hydrolizat żelatyny z karpia w formie mikrokapsułek do przedłużania trwałości ryb i ich przetworów”.
8. Aplikacja „Bezpieczny Park”
9.„Wyznaczanie parametrów techniczno-eksploatacyjnych układu pneumatycznego stanowiącego wyposażenie głowicy roboczej w sekcji kombajnu do zbiorów owoców truskawek z upraw, prowadzonych rzędowo lub zagonowo, polowych i/lub pod osłonami”.

Zachęcamy do obejrzenia wideo podsumowującego wspomniane projekty. Pozostałe materiały wideo opisujące powyższe wynalazki dostępne są na kanale YouTube Uniwersytetu Rolniczego w Krakowielink

Więcej informacji: link

OBEJRZYJ WIDEO: link

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.