Aktualności

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 | WYNIKI KONKURSU „GRANT NA INNOWACJE” – EDYCJA II

sty 13, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Prezentujemy wyniki Konkursu pn. „Grant na Innowacje – Edycja II”. Celem Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” wynosi 100 000 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Lista wniosków, które OTRZYMAŁY dofinansowanie w ramach konkursu „Grant na Innowacje”- Edycja II

Lista wniosków, które NIE OTRZYMAŁY dofinansowanie w ramach konkursu „Grant na Innowacje”- Edycja II