Aktualności

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 | WYNIKI KONKURSU „STARTUP SCHOOL UR”

sty 13, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Prezentujemy wyniki Konkursu pn. „Startup School UR”. Celem warsztatów „Startup School UR” jest wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki. Uczestnicy zdobędą doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu. Otrzymają wsparcie w formie serii szkoleń związanych z: tworzeniem zespołu, działaniami strategicznymi i operacyjnymi, prowadzeniem firmy (budowaniem strategii firmy, modeli biznesowych, prezentacji biznesowych). Szkolenia będą również dotyczyć kwestii prawnych i księgowych prowadzenia własnej działalności.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Lista zgłoszeń, które ZAKWALIFIKOWAŁY się do uczestnictwa w warsztatach „Startup School UR”

WYNIKI KONKURSU – „STARTUP SCHOOL UR'' - TAK

Lista zgłoszeń, które trafiły na LISTĘ REZERWOWĄ  w ramach Konkursu „Startup School UR”

WYNIKI KONKURSU – „STARTUP SCHOOL UR'' - LISTA REZERWOWA