Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. jest Członkiem Porozumienia Spółek Celowych. Więcej tutaj!

Centrum Innowacji szczególne znaczenie przywiązuje do wspierania współpracy nauki z biznesem, oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji, wspierania i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii. Spółka wspiera rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników, naukowców i studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii.

Spółka Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. została zawiązana w marcu 2012 r. 100% udziałów spółki należy do Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Stawiamy na budowanie partnerskich i długotrwałych więzi, zarówno z pracownikami, jak i podmiotami zewnętrznymi, w trosce o społeczeństwo, środowisko i los przyszłych pokoleń.

Jesteśmy spółką celową powołaną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Jesteśmy po to, aby budować dobre relacje na linii biznes-nauka oraz wspierać innowacje społeczne. Czuwamy nad przekazanymi nam prawami własności intelektualnej i stawiamy czoła wyzwaniom z branży innowacyjnych technologii.

Głównym obszarem naszej działalności jest komercjalizacja wyników prac naukowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Szczególne znaczenie przywiązujemy do wsparcia pracowników, naukowców i studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w rozwoju i tworzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii. Łączymy świat nauki z biznesem. Stawiamy na tworzenie partnerskich i trwałych więzi zarówno wewnątrz Uczelni, jak i w relacjach biznesowych. Koncentrujemy się na długofalowych działaniach i współpracy.

Wspieramy naukowców i pracowników Uczelni

Służymy pomocą naukowcom z naszej Uczelni w komercjalizacji wyników prac badawczych. Pomagamy znaleźć przedsiębiorców chętnych do współpracy oraz przejść przez procedury formalne i organizacyjne. Wspieramy twórców innowacji w procesie adaptacji wyników badań naukowych do gotowych produktów i usług rynkowych.

Wspieramy przedsiębiorców i inwestorów

Dbamy o rozwój polskich firm poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii. Stawiamy na technologie, które przyniosą zyski oraz zwiększą konkurencyjność firmy na rynku. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, który reprezentujemy, jest stabilnym i godnym zaufania partnerem dla przedsiębiorstw stawiających na rozwój.
Wśród naszych zainteresowań możemy wyróżnić m. in.: drony, nowe maszyny rolnicze, procesy technologiczne, przemysł 4.0, nowoczesne rolnictwo, czysta energetyka, aplikacje na telefon, IoT i wiele innych.

Chcesz z nami współpracować? Koniecznie napisz!