Forum Green Smart City

Jesteśmy współorganizatorem corocznej konferencji Forum Green Smart City, wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz licznymi partnerami.

Celami wydarzenia jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Forum Green Smart City jest również przestrzenią wymiany informacji i współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO i przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych technologii, które będą sprzyjać rozwojowi inteligentnych miast i wsi.

Więcej o Forum Green Smart City na stronie: https://fgsc.urk.edu.pl/