Hugo Green Solutions sp. z o.o.

Hugo Green Solutions sp. z o.o. to druga spółka typu spin-off, utworzona przez Spółę Celową – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Spółka została utworzona 1 lipca 2020 roku. Udziałowcem została Spółka Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., a także Pani dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. URK oraz kilka innych osób, chcących rozwijać to przedsięwzięcie.

Celem Hugo Green Solutions jest poprawa jakości żywności oraz zdrowia ludzi, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii polegającej na biostymulacji roślin. Technologia oparta jest na dwóch rozwiązaniach „Hugo – Growth Stimulator” i „Hugo – Robot rolniczy”, które sprzężone  ze sobą tworzą rozwiązanie w zakresie ekologicznej ochrony rośliny uprawnych, mające na celu poprawę jakości żywności oraz zdrowia ludzi.

Technologia rozwijana przez Hugo Green Solutions sp. z o.o. pomaga rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin w niekorzystnych warunkach uprawy (susza glebowa, obecność patogenów) poprzez pobudzanie roślin do wzrostu i zwiększenie ich odporności na patogeny, wykorzystując do tego procesu autorski algorytm do biostymulacji.

Spółka ma w planach rozwój posiadanego prototypu urządzenia. W tym celu Spółka, będąc wciąż na początku swojej działalności (etap start-up’u), poszukuje dodatkowych źródeł finansowania z istniejących programów akceleracyjnych, projektów i konkursów organizowanych przez państwowe i regionalne instytucje i organizacje, jak np. PARP, PFR, NCBR, MEN, MARR, KPT i inne.

 Z ofertą Spółki można się zapoznać na portalach społecznościowych:

Facebook HUGO GREEN SOLUTIONS 

LinkedIn HUGO GREEN SOLUTIONS

Wideo marketingowe 

Dane kontaktowe:

Hugo Green Solutions sp. z o.o.
al. Mickiewicza 21C/2, 31–120 Kraków
NIP 6762582794
REGON 386573490
KRS 0000850680
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy

____________________

E-mail: biuro@hugogreen.pl
Zapraszamy do współpracy!