Wspólne projekty B+R i badania zlecone

Tworzenie, zarządzanie i ewaluacja projektów B+R zleconych przez podmioty zewnętrzne oraz obsługa badań zleconych, w oparciu o zespoły naukowo-badawcze z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (projekty B+R, udział w konsorcjach).