Aktualności

Zapraszamy na konferencję „Okrągły stół kompetencji: Jak uczyć o Green Deal”!

paź 18, 2021 | Aktualności

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „Okrągły stół kompetencji: Jak uczyć o Green Deal”. Wydarzenie odbędzie się 29 października 2021 w Centrum Kongresowym UR, pod adresem Al. 29 listopada 46 w Krakowie. Możliwy jest również udział online – transmisja będzie prowadzona na fanpage na Facebooku.

EVENT NA FACEBOOK

⏰ Data: 29 października 2021, start: 11:30
📌 Miejsce: Centrum Kongresowe UR (al. 29 Listopada 46, Kraków) oraz w formule online!

⛔ KONIEC rejestracji: 26 października 2021

 

Tematyka Konferencji „Okrągły stół kompetencji: Jak uczyć o Green Deal” dotyczy wyzwań jakie stoją przed polskim sektorem edukacji w kontekście nowej taksonomii unii europejskiej (tzw. Zielony Ład). Polska gospodarka, przemysł i społeczeństwo w najbliższych dwóch dekadach będą potrzebować znaczącego zwiększenia świadomości ekologicznej naszego kapitału ludzkiego. Kluczem do uzyskania tego efektu jest skuteczne kształcenie i efektywna edukacja. O tym, jak systemowo należy to realizować, będą mówić uczestnicy okrągłego stołu.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Spółka zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Centrum Innowacji dąży do wspierania współpracy nauki z biznesem, oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji, wspierania i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii. W Centrum Innowacji prowadzona jest pomoc i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia spółek technologicznych, bazujących w głównej mierze na własności intelektualnej wytworzonej na uczelni (spółki spin-off).

Wydarzenie jest realizowane z inicjatywy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która powstała dzięki aktywności Ministerstwa Rozwoju w 2019 roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa odpowiedniego środowiska wokół przemysłu 4.0. W tym celu Fundacja koordynuje i standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych.

Fundacja udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi kompetencje kadry polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa.

Fundacja pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji cyfrowej biznesu, tak aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. Więcej o zadaniach Fundacji można przeczytać tutaj.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Zapraszamy!