W dniu 14.01.2020 r. odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie nowej siedziby Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydarzenie mogło mieć miejsce dzięki decyzji Władz Uczelni, które zdecydowały się zaadaptować nieczynny budynek na nowe biura ogólnouczelnianej jednostki. Dziękujemy!
Swoją obecnością wydarzenie uświetnili przedstawiciele władz Uczelni: Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Kanclerz mgr Tomasz Szanser, Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz. W spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy Centrów Transferu Technologii, prezesi spółek celowych krakowskich Uczelni, oraz przedstawiciel Biura Monitorowania i Zarządzania RSI z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pani kierownik Agnieszka Bachórz.
Podczas otwarcia, Dyrektor CTT UR – dr inż. Tomasz Czech omówił główne dokonania i planowane działania, jakie są i będą prowadzone w Centrum Transferu Technologii, a także oprowadził gości po samej jednostce. Spotkanie odbyło w miłej atmosferze wypełnionej pytaniami i pomysłami, co do możliwości wzajemnej współpracy w środowisku akademickim. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu: https://urk.edu.pl/index/site/3354/7613
Nowe biura będą służyły aż trzem podmiotom, które działają na naszym Uniwersytecie, tj.:
1) Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2) Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.
3) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Od dziś zapraszamy więc pod nasz nowy adres: al. Mickiewicza 21C.
Chętnie porozmawiamy o różnych możliwościach komercjalizacji i transferu technologii, a także ciekawych projektach i badaniach naukowych. Czekamy na Was!