Aktualności

Posiedzenie Komisji Oceniającej w ramach Konkursu „Startup School UR” – Inkubator Innowacyjności 4.0

sty 8, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Dnia 11.01.2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceniającej na potrzeby rekrutacji do udziału w warsztatach „Startup School UR”. Działanie to odbędzie się w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 197/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w warsztatach „Startup School UR” Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Spotkanie zaplanowano na około 2 godziny, a wśród Członków Komisji Oceniającej znajdą się:

  1. Bartosz Podhorodecki – Menedżer Inwestycyjny, AgriTech Hub ASI Sp. z o.o.,
  2. dr inż. Jerzy Próchnicki – Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
  3. dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Prezes, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o., Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0,
  4. Wojciech Przywała – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Agenda posiedzenia Komisji Oceniającej:

1)    Otwarcie posiedzenia Komisji Oceniającej

2)    Prezentacja założeń Konkursu „Startup School UR”

3)    Prezentacja Listy Rankingowej Konkursu „Startup School UR”

4)    Wybór najlepiej ocenionych wniosków w ramach Konkursu „Startup School UR”

5)    Krótka dyskusja i zamknięcie posiedzenia

Celem warsztatów „Startup School UR” jest wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki. Uczestnicy zdobędą doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu. Otrzymają wsparcie w formie serii szkoleń związanych z: tworzeniem zespołu, działaniami strategicznymi i operacyjnymi, prowadzeniem firmy (budowaniem strategii firmy, modeli biznesowych, prezentacji biznesowych). Szkolenia będą również dotyczyć kwestii prawnych i księgowych prowadzenia własnej działalności.

Organizatorami są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).