Aktualności

Posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego w ramach Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja 2” – Inkubator Innowacyjności 4.0

sty 8, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Dnia 11.01.2021 r. odbędzie się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego w ramach Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II”, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 198/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie „Grant na Innowacje – Edycja II” Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

Spotkanie zaplanowano na około 2 godziny, a wśród Członków Komitetu Inwestycyjnego znajdą się:

 1. Arletta Szczurek – Wiceprezes Zarządu, Nova Praxis Sp. z o. o.,
 2. Bartosz Podhorodecki – Menedżer Inwestycyjny, AgriTech Hub ASI Sp. z o.o.,
 3. Dorota Minda-Data – Menadżer Projektu, Centrum Badawczo – Rozwojowe, Grupa Azoty S. A.,
 4. dr inż. Jerzy Próchnicki – Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
 5. Mirosław Maziarka – Prezes, Agro Smart Lab sp. z o.o., Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju Produktu, BIOACTIW sp. z o.o.,
 6. prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 7. prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz – Koordynator dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo, Przewodniczący Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 8. dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Prezes, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o., Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0,
 9. mgr inż. Adelina Kasprzak – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Agenda posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego:

 1. Otwarcie posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego Konkursu „Grant na Innowacje” – Edycja II
 2. Wybór przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego
 3. Prezentacja Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0
 4. Omówienie listy rankingowej złożonych wniosków
 5. Prezentacja wybranych Zespołów naukowych (Kierownicy Zespołów: dr inż. Joanna Pokorska – godz. 12.40, dr inż. Maciej Gliniak – godz. 12.50, dr hab. inż. Aneta Koronowicz, prof. UR – godz. 13.00)
 6. Dyskusja
 7. Wybór i zatwierdzenie wniosków do dofinansowania
 8. Zamknięcie posiedzenia

Celem Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” wynosi  100 000,00 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową. Konkurs jest dofinansowany z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).