Aktualności

Relacja ze Śniadania z Przedsiębiorcą w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

wrz 27, 2022 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Dnia 27 września 2022 roku odbyło się „Śniadanie z Przedsiębiorcą” zorganizowane w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Spotkanie odbyło się w kawiarni Pojnarówka, tuż obok gmachu Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK. Wydarzenie było częścią cyklu spotkań pn. „Śniadanie z Przedsiębiorcą” i dotyczyło branż Rolnictwo, Zarządzanie i Ekonomia.

Spotkanie otworzył dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii URK, Kierownik Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Omówił on główne cele Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz trendy w branży Rolnictwo, Zarządzanie i Ekonomia.

Z ramienia Uczelni, tematy badawcze z potencjałem do wdrożenia, realizowane na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym zaprezentowali:

  • prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig – Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
  • prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz – Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
  • prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek – Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
  • dr inż. Paweł Nicia, prof. URK – Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
  • dr inż. Marcin Kopyra – Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
  • dr Barbara Kiełbasa – Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
  • dr Marek Kasprowicz – Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
  • mgr Piotr Rachwał – Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłosili tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy m.in. Pan Szymon Smreczyński z funduszu Augere Health Food Fund, Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak z Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU, Pan Konrad Popek z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, a także bogata kadra naukowo-badawcza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczestnikami spotkania byli  również brokerzy innowacji z uczelnianego Centrum Transferu Technologii oraz Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. W trakcie spotkania istniała również możliwość konsultacji prawnych z Radcą Prawnym Marcinem Polakiem, w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

„Śniadanie z przedsiębiorcą” to spotkania świata nauki i biznesu, które mają na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dziękujemy za liczny udział i zachęcamy do odwiedzenia strony Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji URK sp. z o.o.