Aktualności

Prezentacja działań realizowanych w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz oferty Wydziału Technologii Żywności

kw. 14, 2023 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Dnia 13 kwietnia 2023 roku odbyło się „Śniadanie z Przedsiębiorcą” zorganizowane w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Spotkanie odbyło się na Wydziale Technologii Żywności. Wydarzenie było częścią cyklu spotkań pn. „Śniadanie z Przedsiębiorcą” i dotyczyło dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA.

Pan dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii URK oraz Prezes Zarządu Centrum Innowacji URK Sp. z o.o. zaprezentował działania realizowane przez Zespoły Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

W wydarzeniu uczestniczyła Pani dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK, Dyrektor Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności oraz Pan dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK, Koordynator Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia, którzy wygłosili prezentacje z zaproszeniem do współpracy na linii Nauka-Biznes.

Z ramienia Uczelni, tematy badawcze z potencjałem do wdrożenia, realizowane na Wydziale Technologii Żywności zaprezentowali:

  • Pani dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK,
  • Pani dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK,
  • Pan dr inż. Daniel Żmudziński,
  • Pani dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko, prof. URK,
  • Pani dr hab. inż. Aneta Koronowicz, prof. URK,
  • Pani dr Anna Wisła-Świder, prof. URK,
  • Pani dr Małgorzata Makarewicz.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłosili tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Technologii Żywności. W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy m.in. Pani Marta Kutyna-Bakalarska z firmy Maspex, Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak z firmy Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o., jak również reprezentanci instytucji EIT Food, tj. Pani Ewa Karólewska oraz Pan Paweł Ciach.

Uczestnikami spotkania byli również brokerzy innowacji z uczelnianego Centrum Transferu Technologii oraz Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W trakcie spotkania istniała również możliwość konsultacji prawnych z Radcą Prawnym Marcinem Polakiem, w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii. Dodatkowym walorem spotkania był spacer po najnowocześniejszych laboratoriach, związanych z produkcją i technologią żywności.

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dziękujemy za liczny udział i zachęcamy do odwiedzenia strony Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji URK sp. z o.o.