„Śniadanie z przedsiębiorcą” – spotkanie hybrydowe dn. 24.03.2022 w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Branża: Hodowla i Biologia Zwierząt z uwzględnieniem innowacyjnych usług weterynaryjnych

 „Śniadanie z przedsiębiorcą” to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej.

W trakcie spotkanie będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej (adres: ul. Rędzina 1C, 30-248 Kraków – Sala Konferencyjna) oraz na platformie MS TEAMS dn. 24.03.2022, w godz. 09:00-11:00.

Uwaga! Link do platformy MS Teams zostanie przesłany po rejestracji!
FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://forms.gle/9zYZggwUb4KGktgt6

 Agenda:

9:00 – 9:15 – „Przedsiębiorczy kwadrans kawowy”

9:15 – 9:20 – Otwarcie spotkania przez Organizatorów

Sesja prezentacji:

9.20 – 9.30 – Omówienie głównych celów Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przedstawienie trendów w branży badawczej związanej z dyscypliną zootechnika i weterynaria

mgr Wojciech Borówka – Broker Technologii URK – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

9:30 – 9:40 – Prezentacja tematów badawczych z potencjałem do wdrożenia, realizowanych na WHiBZ i OMEI

9:40 – 9:50 – Prezentacja dnia „Gość Specjalny”

dr inż. Aleksander Bomberski – krajowy Broker innowacji, główny specjalista ds. obsługi SIR – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

9:50 – 10:10 – Prezentacje zaproszonych przedsiębiorców

10:10 – 10:40 – Dyskusja

10:40 – 11:00 – Podsumowanie spotkania i zakończenie

Spotkanie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Przywała

Broker Technologii

Tel.: 12 662 48 53

E-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl

Wojciech Borówka

Broker Technologii UR

Tel.: 12 662 48 53

E-mail: wojciech.borowka@urk.edu.pl

 

Targi DLG Feldtage w Niemczech

Targi DLG Feldtage w Niemczech

W dniach 11-13 czerwca 2024 roku uczestniczyliśmy w Targach DLG Feldtage w Erwitte koło Lippstadt w Niemczech. Targi odbywały się na świeżym powietrzu, gdzie prezentowane były nowoczesne, autonomiczne maszyny rolnicze, poletka doświadczalne oraz liczne stoiska...

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

Za nami dwa dni intensywnych debat i rozmów podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce. Tematyka Forum koncentrowała się głównie na innowacjach i badaniach w rolnictwie, cyfryzacji rolnictwa oraz polityce regionalnej i kierunkach rozwoju zrównoważonego...