Aktualności

Prezentacja działań realizowanych w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz oferty Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

lut 20, 2023 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Dnia 17 lutego 2023 roku odbyło się „Śniadanie z Przedsiębiorcą” zorganizowane w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Spotkanie odbyło się w Spichlerzu na terenie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Wydarzenie było częścią cyklu spotkań pn. „Śniadanie z Przedsiębiorcą” i dotyczyło branż inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, inżynieria lądowa, geodezja, transport.

Pan dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii URK oraz Prezes Zarządu Centrum Innowacji URK Sp. z o.o. zaprezentował działania realizowane przez Zespoły Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Z ramienia Uczelni, tematy badawcze z potencjałem do wdrożenia, realizowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji zaprezentowali:

  • Pan dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
  • Pan dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK – Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, WISiG
  • Pan dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK – Pełnomocnik Rektora, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, WISiG
  • Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – Pełnomocnik Dziekana ds. Wdrożeń oraz Współpracy z Instytucjami Zewnętrznymi, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, WISiG

W wydarzeniu wzięli udział także koordynatorzy dyscyplin:

  • Pan dr hab. inż. Piotr Herbut, Koordynator dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • Pan dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK – Koordynator dyscypliny: inżynieria lądowa, geodezja i transport

Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce ESA – Poland tj.:

  • Pani Anna Mirończuk – Ambasador Projektów Biznesowych ESA w Polsce
  • Pan Paweł Kwiatkowski – Broker Technologii ESA w Polsce

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłosili tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy m.in. Pani Anna Gąsiorowska z firmy Aribo sp. z o.o., Pan mgr inż. Mieczysław Majcher z firmy MAJCHER ® Ekspertyzy Projekty Realizacja, Pani Kinga Madejska oraz Pani Ewa Waszczyk z firmy AG System Sp. z o.o., Pani Anna Mirończyk raz Pan Paweł Kwiatkowski z firmy Absiskey Polska, a także bogata kadra naukowo-badawcza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczestnikami spotkania byli  również brokerzy innowacji z uczelnianego Centrum Transferu Technologii oraz Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. W trakcie spotkania istniała również możliwość konsultacji prawnych z Radcą Prawnym Marcinem Polakiem, w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii. Dodatkowym walorem spotkania był spacer po Wydziale wraz z prezentacją najnowocześniejszych dronów wykorzystywanych do pomiarów geodezyjnych i rolniczych.

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dziękujemy za liczny udział i zachęcamy do odwiedzenia strony Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji URK sp. z o.o.