Aktualności

„Śniadanie z przedsiębiorcą” – spotkanie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

sty 30, 2023 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Branża: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO, ENERGETYKA, INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA, TRANSPORT

„Śniadanie z przedsiębiorcą” to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
FORMULARZ: https://forms.gle/rQK2dTjp64EspWHLA

W trakcie spotkanie będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie odbędzie się dn. 17.02.2023 r. w Spichlerzu, adres: ul. Balicka 253B, 30-198 Kraków, sala nr 2.1 (I piętro) w godz. 10:00-12:00.

Agenda:

10:00 – 10:15 – „Przedsiębiorczy kwadrans kawowy”

10:15 – 10:20 – Otwarcie spotkania przez Organizatorów

10:20 – 10:30 – Omówienie głównych celów Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przedstawienie trendów w branżach związanych z Inżynierią Środowiska i Geodezją

(Broker Technologii URK – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)

10:30 – 10:50 – Prezentacja tematów badawczych z potencjałem do wdrożenia oraz możliwości współpracy biznesowej, realizowanych na WISiG (w aspekcie biznesowym tj. oferta badawcza, możliwości przeprowadzenia badań, oferta laboratoriów, priorytetowe technologie powstałe na Wydziale)

(Przedstawiciele WISiG)

10:50 – 12:00 – Dyskusja

* Spacer po Wydziale wraz z prezentacją najnowocześniejszych dronów wykorzystywanych do pomiarów geodezyjnych i rolniczych

 

Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce ESA – Poland tj.:

Pani Anna Mirończuk – Ambasador Projektów Biznesowych ESA w Polsce

Pan Paweł Kwiatkowski – Broker Technologii ESA w Polsce

 

Spotkanie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Przywała
Broker Technologii
Tel.: 12 662 48 53
E-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl

mgr Wojciech Borówka
Broker Technologii
Tel.: 12 662 43 32
E-mail: wojciech.borowka@urk.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału!