„Śniadanie z przedsiębiorcą” – spotkanie na WTŻ URK w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

„Śniadanie z przedsiębiorcą” to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Technologii Żywności.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
>>>>  FORMULARZ

W trakcie spotkanie będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie odbędzie się dn. 13.04.2023 r. na Wydziale Technologii Żywności, adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków w sali nr 1.35 (sala Rady Wydziału), w godz. 10:00-12:00.

 

Agenda:

10:00 – 10:15 – „Przedsiębiorczy kwadrans kawowy”

10:15 – 10:20 – Otwarcie spotkania przez Organizatorów

10:20 – 10:25 – Omówienie głównych celów Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przedstawienie trendów w branżach związanych z Technologią Żywności i Żywienia

(Broker Technologii URK – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)

 10:25 – 11:05 – Prezentacja tematów badawczych z potencjałem do wdrożenia oraz możliwości współpracy biznesowej, realizowanych na WTŻ (w aspekcie biznesowym tj. oferta badawcza, możliwości przeprowadzenia badań, oferta laboratoriów, priorytetowe technologie powstałe na Wydziale):

 11:05 – 12:00 – Prezentacja Przedsiębiorców i Dyskusja

* Spacer po najnowocześniejszych laboratoriach, związanych z produkcją i technologią żywności i żywienia

 

Spotkanie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Przywała

Broker Technologii

Tel.: 12 662 48 53

E-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl

 

mgr Wojciech Borówka

Broker Technologii

Tel.: 12 662 43 32

E-mail: wojciech.borowka@urk.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału!

Targi DLG Feldtage w Niemczech

Targi DLG Feldtage w Niemczech

W dniach 11-13 czerwca 2024 roku uczestniczyliśmy w Targach DLG Feldtage w Erwitte koło Lippstadt w Niemczech. Targi odbywały się na świeżym powietrzu, gdzie prezentowane były nowoczesne, autonomiczne maszyny rolnicze, poletka doświadczalne oraz liczne stoiska...

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

Za nami dwa dni intensywnych debat i rozmów podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce. Tematyka Forum koncentrowała się głównie na innowacjach i badaniach w rolnictwie, cyfryzacji rolnictwa oraz polityce regionalnej i kierunkach rozwoju zrównoważonego...