Aktualności

Najlepsze Zespoły Start-up nagrodzone w ramach „Startup School UR” – „Inkubator Innowacyjności 4.0”!

kw. 29, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Po długich i burzliwych obradach, poznaliśmy zwycięzców I Edycji Konkursu „Startup School UR”, zrealizowanego w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Jak wielokrotnie powtarzali sami Członkowie Komisji: projekty były tak dobre, że niezmiernie ciężkim zadaniem było wskazanie tych najlepszych. Wybór musiał zostać jednak dokonany.

Niezwykle nas to cieszy, że potencjał Kadry Naukowo-Badawczej z naszej Uczelni do generowania pomysłów i innowacji został wykorzystany w tak zaawansowany sposób! Mamy przeczucie, że tegoroczna edycja „Startup School UR” to był świetnie spędzony czas, a także masa nowych umiejętności i kompetencji.

W rezultacie, w wyniku obrad Komisji Oceniającej, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję uwzględniającą przyjęte kryteria oceny, Komisja Oceniająca nagrodziła następujące Zespoły:

I MIEJSCE zostało przyznane Zespołowi: Sposób wytwarzania hydrolizatów białkowych z soi

II MIEJSCE zostało przyznane Zespołowi: Wegański Raj

III MIEJSCE zostało przyznane Zespołowi: LandTax

Dodatkowo, wyróżnienie otrzymały Zespoły:

  • Total Biodegradable Packaging
  • Green4Cities
  • Dieta i suplementacja jodem w terapii Covid-19

Zespół, który zajął I MIEJSCE, pn. „Sposób wytwarzania hydrolizatów białkowych z soi”, z inicjatywy JM Rektora UR, otrzymał nagrodę finansową na rozwój swojego pomysłu i sprawną komercjalizację prowadzonych prac B+R, w kwocie 3 000,00 zł! Serdecznie gratulujemy!

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM I WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW! 

Obszary Oceny, którymi kierowała się Komisja w dyskusji nad ustaleniem finalnej klasyfikacji projektów:

Innowacyjność pomysłu | nowatorskość, oryginalność, odmienność, nowoczesność produktu lub usługi oraz zbudowanego w około nich modelu biznesowego przedsięwzięcia. Najwyżej zostaną ocenione te projekty, których innowacyjność ma ponadregionalne znamiona i pochodzi z wielu komponentów konfiguracji biznesowej i technologicznej przedsięwzięcia jednocześnie. Najniżej te projekty, których poziom innowacyjności jest znikomy lub ma lokalny charakter.

Wykonalność | możliwość zbudowania rozwiązania, dostarczenia go na rynek oraz jego późniejszej obsługi przez zespół projektu, pracowników firmy, bądź jej partnerów. Najwyżej zostaną ocenione te projekty, których realizacja jest technicznie wykonalna w możliwej do określenia przyszłości. Najniżej te projekty, które mimo swój niewątpliwej atrakcyjności nie sposób ulokować w czasie ze względu na ich utrudnioną wykonalność.

Model Biznesowy | planowany model przekucia pomysłu w dobrze działający biznes, z uchwyceniem elementów takich jak (a) oferta (struktura produktu, system produktów, serwis), (b) operacje (zasoby, procesy, narzędzia), (c) widoczność (promocja, społeczność dla rozwoju produktu, działania marketingowe, budowanie brandu), (c) korzyści (monetyzacja). Najwyżej zostaną ocenione te projekty, które posiadają spójny, kompletny model biznesowy, najniżej te, które w obszarze modelowania biznesowego nie posiadają właściwej spójności i integralności.

Zespół | grupa ludzi, która angażuje swój czas, wiedzę, kompetencje, pieniądze celem realizacji zgłaszanego przedsięwzięcia. Najwyżej zostaną ocenione te projekty, które prowadzone są przez kompletny zespół o zestawie kompetencji właściwym dla realizacji przyjętych założeń projektowych. Najniżej te projekty, których zespół nie posiada kluczowych kompetencji koniecznych dla operacjonalizacji przedsięwzięcia.

Skalowalność | możliwość rozszerzania skali oddziaływania realizowanego projektu z jednego obszaru wpływu na kolejne. Najwyżej zostaną ocenione te projekty, których rozwiązania mogą być łatwo, tanio i szybko przenoszone z rynku regionalnego na rynek globalny lub z jednego sektora działalności człowieka na kolejne. Najniżej te projekty, których charakter uniemożliwia im rozszerzanie się na nowe obszary wpływu na środowisko.

Praca warsztatowa (postęp) | zmiana stanu rozwoju projektu w trakcie trwania programu z wykorzystaniem wiedzy, kompetencji i narzędzi przekazanych zespołom przez trenerów oraz ekspertów.  Najwyżej zostaną ocenione te projekty, które wykonały największy postęp w trakcie trwania programu, najniżej te, które nie wykonały znaczącego postępu w trakcie programu.

Prezentacja biznesowa (pitch) | sposób prezentacji rozwijanego projektu, w szczególności klarowność przekazu adresowanego do wszystkich osób zainteresowanych nawiązaniem z zespołem biznesowych relacji. Najwyżej zostaną ocenione te projekty, które zostały zakomunikowane w sposób precyzyjny oraz atrakcyjny. Najniżej te projekty, które nie zostały przedstawione w sposób pozwalający na ich zrozumienie.

Więcej na temat warsztatów „Startup School UR”: tutaj

Organizatorami I edycji „Startup School UR”  byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. Wykonawcą spoza uczelni była firma Open Innovation House sp. z o.o.

Cykl warsztatów organizowany był w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).