Aktualności

Za nami I edycja Konkursu „Startup School UR” zorganizowanego w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”!

kw. 28, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

I edycja Konkursu „Startup School UR” dobiegła końca. Celem warsztatów było wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki w zakresie transformacji ich odkrywczego i wynalazczego potencjału w innowacyjne przedsiębiorstwa. W trakcie kilku tygodni intensywnej pracy, pod okiem ekspertów z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz zaproszonych ekspertów i warsztatowców, uczestnicy zdobyli doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metodologii właściwych dla rozwoju projektów innowacyjnych. Całość szkoleń została przeprowadzona dzięki realizacji Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Zrealizowany Konkurs cechowały kompleksowość oraz pragmatyczność, a swym zakresem obejmował:

  • Warsztat I – Customer Development z użyciem elementów Design Thinking – sesja robocza ukierunkowana na odkrywanie persony klienta oraz tworzenie fundamentów dla budowy MVP
  • Warsztat II – Business model definition oraz business model innovation z użyciem elementów Business model canvas oraz 10 Types of Innovation – sesja robocza ukierunkowana na budowanie operacyjnej doskonałości przedsiębiorstwa
  • Warsztat III – Business model exploration z użyciem elementów Agile Management oraz Lean Management – sesja robocza ukierunkowana na ciągłe walidowanie kluczowych założeń biznesowych
  • Spotkania towarzyszące – poświęcone takim zagadnieniom, jak regulacje dla przedsiębiorczości, pozyskiwanie finansowania, transfer technologii, sztuka prezentacji oraz sprzedaży idei, a także zarzadzanie projektami z wykorzystaniem zwinnych metodyk.

„Startup School UR” został zrealizowany przy współpracy Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Open Innovation House – firmy doradczej wyspecjalizowanej w budowaniu ekosystemów stymulacji innowacji, w tym doświadczonych ekspertów, którzy tworzą i zarządzają: inkubatorami, akceleratorami, hackathonami, kampaniami scoutingowymi.

Dzięki połączniu kompetencji Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Open Innovation House wszystkie zespoły otrzymały wiedzę oraz narzędzia pozwalające im efektywnie prowadzić innowacyjne projekty, stawiać biznesowe hipotezy, wykonywać dedykowane eksperymenty, budować zwinne plany prowadzenia projektów, szybko poruszać się pomiędzy kolejnymi kamieniami milowymi, a także nieustannie mierzyć osiągane rezultaty. To wszystko przełożyło się na to, że w trakcie kilku tygodni intensywnej pracy zespoły mogły poczynić znaczące postępy w zakresie rozwoju swoich projektów.

Wszystkie zespoły, który ukończyły I edycję „Startup School UR” wychodzą wzmocnione i lepiej przygotowane do konfrontowania swoich innowacyjnych produktów z rynkiem. Zapraszamy do śledzenia profili społecznościowych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie już niebawem będzie można poznać profile niektórych z nich.

Więcej na temat warsztatów „Startup School UR” – tutaj

Organizatorami I edycji „Startup School UR”  byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. Wykonawcą spoza uczelni była firma Open Innovation House sp. z o.o.

Cykl warsztatów organizowany był w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).