Aktualności

Sukces UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE oraz spin-off’a HUGO GREEN SOLUTIONS w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości”!

cze 18, 2021 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

„HUGO – innowacyjna technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin”. Ten tytuł pozostanie z nami jeszcze na długo, w związku z WYRÓŻNIENIEM, jakie otrzymał Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz ze swoim spin-offe’m Hugo Green Solutions Sp. z o.o. podczas Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Nagroda ta została przyznana w kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy”. Była to już XXIII edycja Konkursu, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W uroczystej Gali wzięli udział przedstawiciele Rządu RP oraz Instytucji:

  • Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – powiedział do uczestników gali wręczenia nagród premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystej Gali Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Do XXIII edycji konkursu zgłoszono aż 219 projektów!

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wyróżnione Wynalazki oraz Zespół są uprawnieni do posługiwania się/ zamieszczania w korespondencji i promocji znaku i hasła „Polski Produkt Przyszłości”, a prawo to nie zostało ograniczone czasowo.

Nagrodzonym pogratulował także JM Rektor UR, dr hab. inż. Sylwester Tabor profesor UR.

 

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIE!

 

 Przedmiotem zgłoszenia z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Hugo Green Solutions Sp. z o.o. była:

Innowacyjna eko-technologia HUGO, oparta na dwóch rozwiązaniach Hugo – Growth Stimulator i Hugo – Robot Rolniczy.

„HUGO – Growth Stimulator” to innowacyjna technologia powschodowego naświetlania roślin (w fazie testów polowych) oraz przedsiewnego naświetlania nasion (zgłoszone IP i przygotowane algorytmy naświetlania), która jest dedykowana dla nasion roślin przed ich siewem oraz roślin w fazach młodocianych, uprawianych w warunkach polowych.

„HUGO Robot Rolniczy” to wersja 1.0, prototyp platformy jezdnej wielozadaniowej umożliwiającej punktowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych związanych z precyzyjnym wykonywaniem naświetlania roślin, oprysków, dolistnego dokarmiania roślin, z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na globalne wyzwania ludzkości odnotowane między innymi przez Światową Organizację Żywienia i Rolnictwa (FAO), która szacuje, że do 2050 roku liczba ludności na świecie zwiększy się do blisko 10 miliardów i aby wyżywić tak liczną populację należy zwiększyć ilość produkcji żywności na świecie o 60% od chwili obecnej do 2050 roku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej eko-technologii HUGO polegającej na dwustopniowym, zintegrowanym procesie diagnozy stanu zdrowotności  i biostymulacji roślin w oparciu o analizę obrazu uzyskaną z sensorów spektralnych zainstalowanych na platformie jezdnej Hugo – Robot Rolniczy, będzie można skutecznie wychwytywać pierwsze symptomy uszkodzenia roślin przez patogeny chorobotwórcze oraz wspomóc roślinę poprzez biostymulację z wykorzystaniem naświetlania roślin przy użyciu diod laserowych implementowanych w technologii Hugo – Growth Stimulator.

Twórcami rozwiązania, a zarazem zespołem rozwijającym tą technologię są:

dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. UR – ekspert w zakresie agronomii, pracownik UR Kraków,  COO Hugo Green Solutions sp. z o.o.

dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – ekspert w zakresie agronomii, pracownik UR Kraków, CEO Hugo Green Solutions sp. z o.o.

mgr inż. Wojciech Przywała – absolwent Ochrony Środowiska AGH, dyplomowany ekspert w zakresie marketingu internetowego i zarządzania projektami, CMO Hugo Green Solutions sp. z o.o.

Michał Szczurek – członek zarządu Hugo Green Solutions sp. z o.o., wspierający firmę w zakresie rozwiązań IT, jak również rozwoju modułów do obrazowania terenu

dr inż. Jerzy Próchnicki – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego – ASAP, jak również ekspert wspierający rozwój technologii w spółce Hugo Green Solutions sp. z o.o.

mgr Wojciech Borówka – ekspert w zakresie transferu technologii, wspiera spółkę w zakresie rozwoju technologii

Adam Sikora – ekspert ds. oprogramowania platformy i systemu sterowania, absolwent Politechniki Śląskiej

Krzysztof Płatek – ekspert ds. projektowania i produkcji platformy, absolwent Politechniki Śląskiej

Karol Żak – specjalista ds. platform systemów sterowania, absolwent Politechniki Śląskiej

 

Z ofertą Spółki można się zapoznać na portalach społecznościowych, tj. Facebook

oraz LinkiedIn

Prezentacja technologiczna

Wideo marketingowe

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy biznesowej!

Hugo Green Solutions sp. z o.o., al. Mickiewicza 21C/2, 31 – 120 Kraków

E-mail: biuro@hugogreen.pl, Telefon: 509 014 714

KRS: 0000850680, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

NIP: 6762582794, REGON: 386573490

 

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” jest współfinansowany z UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO LAB. Rywalizacja w konkursie odbywa się w trzech kategoriach (Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy), w których przyznawane są nagrody główne (po 100 tys. zł) oraz wyróżnienia (po 25 tys. zł). Dodatkowo są wręczane nagrody specjalne.

Więcej o zwycięzcach Polskiego Produktu Przyszłości TUTAJ 

Odwiedź także Katalog Laureatów XXIII Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Fot. autorstwa: PARP