Aktualności

Szukamy pracownika na stanowisko Brokera Technologii!

Mar 20, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje specjalisty na stanowisko Broker Technologii, który będzie współpracował z biznesem w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Praca w wymiarze 1/1 etatu (umowa o pracę) na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia – praca w Krakowie.

W załączniku szczegółowy opis ogłoszenia: Oferta

CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@innowacje-ur.pl z tytułem Broker CI UR do dnia 30.03.2020 r., do godziny 8:00 rano.

W CV proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Stanowisko finansowane ze środków otrzymanych w ramach zadania realizowanego w zakresie projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego ze środków w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).