W dniach 24-26 września 2019 r. odbyła się konferencja pt. „The technology transfer in agriculture – from university research to innovation” – The 2019 Silk Road Agricultural Education and ResearchCooperation Forum, The 100-th Anniversary of Agricultural and Forestry Studies in Poznan, 24-29th September 2019. Konferencja zorganizowana została na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ze strony Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie udział w konferencji wzięli: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR, prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Kierownik Projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, dr inż. Tomasz Czech, a także Brokerzy Innowacji: Wojciech Przywała i Wojciech Borówka. Wygłosili oni podczas konferencji prezentację pt. „Open Innovation Space at the University of Agriculture in Krakow”, dotyczącą m.in. realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Programu pt. „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Brokerzy Innowacji przygotowali również specjalne stoisko wystawiennicze, na którym wszyscy uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie innowacje i nowe technologie powstają w murach naszej Uczelni. Więcej nt. samego wydarzenia możecie przeczytać na oficjalnej stronie Forum: https://forum2019.up.poznan.pl/

Najnowsze informacje na stronie: inkubator2.urk.edu.pl