Jako partnerzy III Międzynarodowej Konferencji pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna 2019” zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki braliśmy udział w całości wydarzeń w dniach 20-21 listopada 2019 r.

W wydarzeniu uczestniczył Kierownik Projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” dr inż. Tomasz Czech, a także Broker Technologii Wojciech Przywała. W trakcie konferencji zespół „Inkubatora” przygotował specjalne stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentowana została oferta prac badawczych, realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Nawiązano także szerokie relacje biznesowe, które z pewnością wpłyną na lepsze szanse w zakresie transferu technologii z nauki do biznesu.