Aktualności

Promocja wynalazków Uczelni podczas XIII Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2023

sty 24, 2023 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

W dniach 18-19.01.2023 r. w Kielcach odbywały się XIII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2023. Wśród wystawców nie zabrakło stoiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, reprezentowanych przez Centrum Transferu Technologii i Centrum Innowacji URK sp. z o.o.

Na wydarzeniu byli obecni przedstawiciele Uczelni odpowiedzialni za wino uniwersyteckie z Winnicy „Garlicki Lamus”, tj. Pan dr inż. Przemysław Banach oraz Pan dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK. Podstawowymi zadaniami jakim służy winnica jest: kształcenie studentów z zakresu uprawy winorośli, produkcji wina jak również badania, które już są realizowane lub są przygotowywane do realizacji. Wszystkie wina produkowane w Winnicy Garlicki Lamus są winami certyfikowanymi, tzn. takimi, które mogą być sprzedawane pod nazwą odmiany z której dane wino jest wyprodukowane, jak również rocznika, w którym zostało wyprodukowane.

Brokerzy Technologii, którzy byli obecni na wydarzeniu, zaprezentowali najnowsze wynalazki stworzone w Uczelni, dostępne pod adresem http://agritechmarket.pl

Podczas Targów została przedstawiona oferta Uniwersytetu w zakresie rozwiązań technologicznych, skierowana do szeroko pojętego biznesu. Prezentowano opracowane technologie objęte wsparciem w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 Dla uczestników wyświetlona została seria filmów promujących efekty Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, dostępnych do obejrzenia w serwisie YouTube

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

TSW to największa w Polsce impreza branżowa dla producentów owoców i warzyw dająca możliwość poznania innowacyjnych technologii i najświeższej wiedzy praktycznej z  branży ogrodniczej. Na 23 000 metrach kwadratowych powierzchni wystawcy z kraju i zagranicy prezentowali bogatą ofertę środków produkcji: innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin, produkty wspierające produkcję ogrodniczą. Udział w Targach brały  firmy zajmujące się chłodnictwem i przechowalnictwem, firmy dostarczające maszyny do pracy w sadzie i ogrodnictwie, do sortowania i pakowania owoców oraz warzyw. Obecni byli  producenci materiału szkółkarskiego, firmy handlujące owocami i specjalizujące się w ich przetwórstwie. Według organizatorów, Targi reprezentowało 311 wystawców oraz 12 368 odwiedzających, dlatego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie objął Patronat Merytoryczny nad wydarzeniem.

Więcej o wydarzeniu TUTAJ