Kontakt

Centrum Innowacji
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SIEDZIBA:
al. Mickiewicza 21/2
31-120 Kraków
BIURO:
al. Mickiewicza 21C
31-120 Kraków
tel.: 12 662 44 49
REGON 12 25 44 027
NIP 67 62 45 43 46
KRS 0000 416 805

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Tomasz Czech, prof. UR
e-mail: tomasz.czech@innowacje-ur.pl
tel.: 12 662 41 93

ZESPÓŁ:
mgr inż. Wojciech Przywała
e-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl
tel.: 12 662 48 53

mgr inż. Adelina Kasprzak
e-mail: adelina.kasprzak@innowacje-ur.pl
tel.: 12 662 44 49

NAPISZ DO NAS