Kontakt

Centrum Innowacji
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SIEDZIBA:
al. Mickiewicza 21C/2
31-120 Kraków

REGON 12 25 44 027
NIP 67 62 45 43 46
KRS 0000 416 805

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Tomasz Czech, prof. UR
e-mail: tomasz.czech@innowacje-ur.pl
tel.: 12 662 41 93

ZESPÓŁ:
mgr inż. Wojciech Przywała
e-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl
tel.: 12 662 48 53

 

NAPISZ DO NAS