Współpraca

Wymiana wiedzy, doświadczeń i kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami na rynku, w szczególności wśród partnerów biznesowych i jednostek naukowych.