Green Lab sp. z o.o.

Green Lab sp. z o.o. jest pierwszą spółką spin off założoną przez spółkę celową Uniwersytetu – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Spółkę pierwotnie zawiązało 9 podmiotów – oprócz spółki celowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, wspólnikami zostało 8 spółek hodowlano-nasiennych, należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Obecnie udziały w Green Lab sp. z o.o. (poza Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.) posiada 40 Spółek KOWR – są to spółki znajdujące na liście strategicznych spółek Państwa, ze względu na ich zakres działania, przede wszystkim ze względu na ich zakres działania w obszarze zachowawczym i rozwojowym polskich hodowli roślinnych i zwierzęcych.

W 2019 roku, wchodząca w skład Grupy Azoty spółka Agrochem Puławy oraz Green Lab sp. z o.o., podpisały Porozumienie w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Porozumienie zostało podpisane w siedzibie KOWR przez prezesa Agrochemu Puławy Michała Lange i prezesa Green Lab sp. z o.o. Macieja Czajkowskiego, w obecności ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Dyrektora Generalnego KOWR Grzegorza Pięty. Od tego momentu, Green Lab sp. z o.o. działa w imieniu 41 spółek hodowlanych i uprawy roślin należących do KOWR, dokonując analizy ich potrzeb, prowadząc postępowania ofertowe i negocjując ceny.

Green Lab sp. z o.o. jest aktywnym uczestnikiem wspólnego programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PKN Orlen – „Razem napędzamy polskie rolnictwo”. Wyrazem tych działań było m.in. podpisanie porozumienia z ORLEN Paliwa na zakup Oleju Napędowego dla spółek KOWR.

Dane kontaktowe:

Green Lab sp. z o.o.
ul. Inflancka 4, 00-189, Warszawa
NIP 676-247-48-40
REGON 123088726
KRS 00000 505781
Kapitał zakładowy: 1 362 000,00 zł

____________________

E-mail: greenlab@greenlab.org.pl
Zapraszamy do współpracy w dziedzinie zielonej biotechnologii!