Zarząd i zespół

dr inż. Tomasz Czech, prof. UR

dr inż. Tomasz Czech, prof. UR

Prezes Zarządu

Dr inż. agronomii, profesor naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, związany z Katedrą Chemii Rolnej i Środowiskowej, a także z Centrum Transferu Technologii UR. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych. Absolwent prestiżowego 2 miesięcznego stażu „TOP500 Innovators” w Stanford Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanford (USA).

Odbył również staż podoktorski na University of Almeria – UAL (Hiszpania) w 2014 roku, w grupie badawczej „Chemia analityczna zanieczyszczeń organicznych”, będącej częścią Andaluzyjskiego Centrum Oceny i Monitoringu Globalnych Zmian oraz Kampusu Międzynarodowej Doskonałości Rolnictwa i Żywności ceiA3.

mgr inż. Wojciech Przywała

mgr inż. Wojciech Przywała

Członek Zespołu

Mgr inż. ochrony środowiska oraz absolwent studiów podyplomowych Social Media & Content Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji branżowych oraz prelegent podczas wydarzeń z dziedziny zrównoważonego rozwoju, startupów, innowacji i przedsiębiorczości. Współorganizator V Forum Green Smart City na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W Spółce pracuje jako Specjalista ds. Komercjalizacji – Broker Technologii. Zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo – badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez sprzedaż patentów, przygotowywanie umów licencji oraz tworzenie spółek spin-off.