Zarząd i zespół

dr inż. Tomasz Czech   profesor URK

dr inż. Tomasz Czech profesor URK

Prezes Zarządu

Dr inż. agronomii, profesor naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, związany z Katedrą Chemii Rolnej i Środowiskowej, a także z Centrum Transferu Technologii UR. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych. Absolwent prestiżowego 2 miesięcznego stażu „TOP500 Innovators” w Stanford Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanford (USA).

Odbył również staż podoktorski na University of Almeria – UAL (Hiszpania) w 2014 roku, w grupie badawczej „Chemia analityczna zanieczyszczeń organicznych”, będącej częścią Andaluzyjskiego Centrum Oceny i Monitoringu Globalnych Zmian oraz Kampusu Międzynarodowej Doskonałości Rolnictwa i Żywności ceiA3.

dr inż. Magdalena Szara-Bąk

dr inż. Magdalena Szara-Bąk

Broker Technologii

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, uczestnik Studium Pedagogicznego Politechniki Krakowskiej, absolwentka Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Stażystka w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Pracowni Badań Fizykochemicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Wieloletni organizator Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Uniwersytetu Dzieci.

W Spółce pracuje jako Broker Technologii. Zajmuje się obsługą prac naukowo – badawczych realizowanych przez Spółkę, we współpracy z Pracownikami Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz biznesem.

mgr inż. Karolina Woźnica

mgr inż. Karolina Woźnica

Broker Technologii

Absolwentka Ochrony Środowiska,  stażystka Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, PAN oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Współorganizatorka VI i VII edycji Forum Green Smart City oraz uczestniczka studiów podyplomowych – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej.

W Spółce pracuje jako Broker Technologii. Zajmuje się obsługą zleceń B+R realizowanych przez Spółkę.