Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej

W naszym biurze Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. prowadzimy Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Celem Preinkubatora jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej m.in. poprzez stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno – technicznych ułatwiających powstanie nowych i rozwój istniejących małych i średnich firm. Preinkubator udostępniany jest odpłatnie nowo powstającym firmom, z możliwością rejestracji już od w kwoty 150,00 zł! Więcej szczegółów udzielimy w przypadku kontaktu z nami!