Zakładanie spółek

Pomoc i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia spółek technologicznych, bazujących w głównej mierze na własności intelektualnej wytworzonej na Uczelni (spółki spin-off).

Jesteśmy wsparciem dla naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów, w zakresie zakładania i prowadzenia spółek technologicznych, których przedmiotem działalności jest rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii, powstałych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Pomagamy w wyborze właściwej ścieżki komercjalizacji dla danego rozwiązania technologicznego, opracowanego na Uczelni, a także pilnujemy poprawności zawieranych umów. Doradzamy w kwestiach formalno-prawnych, związanych z założeniem i prowadzeniem nowo powstałej spółki.

W szczególności pomagamy w zakresie:

  • Wyboru modelu nowo powstałej spółki technologicznej,
  • Zarządzania własnością intelektualną, powstałą na Uczelni,
  • Pozyskania partnerów do współpracy i łączeniu środowisk biznesowych i akademickich (bogata sieć kontaktów do partnerów przemysłowych, twórców nowych technologii, inwestorów i specjalistów branżowych),
  • Przygotowania dokumentów niezbędnych do założenia spółki,
  • Po rejestracji spółki – pomoc w bieżącej działalności.