Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest przez:

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.