Sprzedaż własności intelektualnej

Pośrednictwo w zakresie przekazywania praw do własności intelektualnej wytworzonej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (sprzedaż patentów, wzorów przemysłowych, umowa licencji).