Historia

Powstanie Spółki Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie sp. z o.o. było odpowiedzią na potrzebę zacieśnienia istniejących relacji oraz nawiązania nowych relacji, pomiędzy twórcami nowych technologii ze środowiska akademickiego, a przedstawicielami świata biznesu.

Koncepcja powstania Spółki narodziła się w 2012 roku i była możliwa dzięki nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami). Ta nowelizacja umożliwiła uczelniom wyższym w Polsce zakładanie spółek celowych, jako podmiotów umożliwiających udostępnienie dla rynkowych zastosowań innowacyjnych badań, poprzez spółki technologiczne typu spin off.

Spółka Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym w dniu 9 marca 2012 r., jako spółka celowa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Z każdym rokiem Spółka rozwija się, budując nowe relacje biznesowe i pomagając naukowcom wdrażać ich pomysły na rynek.