Wspólne projekty B+R

Tworzenie, zarządzanie i ewaluacja projektów B+R we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Jakość gwarantowana dzięki korzystaniu z wiedzy i doświadczenia zespołów naukowo-badawczych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (projekty B+R, udział w konsorcjach).