Misja i cel

Misją Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. jest:

  • Wspieranie naukowców w tworzeniu innowacji i nowych technologii (zachęcanie i wspieranie kadry pracowniczo-naukowej Uczelni do wykorzystywania swojego potencjału w tworzeniu kreatywnych rozwiązań),
  • Współpraca na etapie wprowadzania gotowego, innowacyjnego produktu na rynek (poprzez promocję produktu i kontakt z firmami na rynku).

Cele Spółki Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. to w szczególności:

  • Dbanie o społeczeństwo i przyszłe pokolenia poprzez kreowanie przyjaznych i innowacyjnych technologii z partnerami, pracownikami i instytucjami współpracującymi,
  • Dbanie o tworzenie dobrych, trwałych relacji w świecie nauki i biznesu,
  • Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynek,
  • Stały i ciągły rozwój Spółki, wykorzystujący posiadaną wiedzę i doświadczenie.