Szkolenia i warsztaty

Opracowywanie szkoleń i warsztatów przy współudziale środowiska akademickiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w zakresie nowych technologii, komercjalizacji, modeli biznesowych, a także szkoleń specjalistycznych.

W szczególności polecamy!

  • Szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego, np. systemy zarządzania jakością w produkcji roślinnej i rolniczej + usługa wdrażania tych systemów,
  • Wdrożenie systemu zarządzania jakością produkcji ekologicznej + szkolenie z tego zakresu,
  • Szkolenie z systemu GLOBAL G.A.P.