Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z o.o. została zawiązana w marcu 2012 r.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka.zo.o. zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo – badawczych powstałych na UR poprzez sprzedaż patentów, licencji i tworzenie spółek spin-off.

 Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego szczególne znaczenie przywiązuje do wspierania współpracy nauki z biznesem, oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji, wspierania i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii. Spółka wspiera rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników, naukowców i studentów Uniwersytetu Rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii.