Aktualności

TRZECIA EDYCJA KONKURSU „GRANT NA INNOWACJE”

lip 11, 2023 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. ogłaszają konkurs „Grant na Innowacje” – edycja III.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje” – edycja III wynosi 100 000 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0″, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs ma charakter konkursu warunkowego co oznacza, że przyznanie wsparcia finansowego jest zależne od otrzymania dodatkowych środków przez Uniwersytet w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Warunki uczestnictwa w konkursie, zasady naboru i oceny wniosków oraz pozostałe szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Konkursie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej projektu: https://inkubator4.urk.edu.pl/index/site/8699

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lipca 2023 roku.