Aktualności

Program Inkubator Innowacyjności 4.0

sty 26, 2024 | Inkubator Innowacyjności 4.0

Program Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest przez:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

 Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2023 r.
• Całkowita wartość Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0: 2 946 911,90 zł
• Dofinansowanie: 2 652 220,71 zł
• Wkład własny: 294 691,19 zł