Aktualności

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE BĘDZIE MIAŁ 2 NOWE SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF !!!

kw. 27, 2023 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Dziś oficjalnie dokonaliśmy założenia 2 spółek typu Spin-off, których udziałowcami została Spółka Celowa – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Wspólnikami spółki Wegański Raj sp. z o.o. zostali:

☑️ Pani dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko, prof. URK
☑️ Pan dr inż. Daniel Żmudziński

Wspólnikiem spółki Nano-Tech Environmental Polska sp. z o.o. został:
☑️ Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Chmielowski

Powołanie spółek zawdzięczamy m.in. zrealizowanemu konkursowi pt. „Grant na Spin-off”, który był przeprowadzony w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Gratulujemy założycielom i ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW! ️🏆

➡️ Więcej na temat konkursu pt. „Grant na Spin-off”: https://inkubator4.urk.edu.pl/index/site/8392

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).