Aktualności

Spotkanie informacyjne, dotyczące Konkursów: „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz „Startup School UR”

paź 26, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników naszego Uniwersytetu do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym Konkursów: „Grant na Innowacje – Edycja II” oraz „Startup School UR”, organizowanych w ramach Projektu „Inkubator innowacyjności 4.0″.

Spotkanie odbędzie się online dn. 28.10.2020 r. w godz. 10:00 do 11:15 i zostało utworzone w programie MS Teams pn. Spotkanie informacyjne dla konkursów: Grant na Innowacje – Edycja 2, Startup School UR

Agenda:

10:00 – 10:45

Omówienie procedur i dokumentów związanych z Konkursem „Grant na Innowacje – Edycja II” – mgr Wojciech Borówka – Broker Innowacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Omówienie procedur i dokumentów związanych z Konkursem „Startup School UR” – mgr inż. Wojciech Przywała – Broker Technologii Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

10:45 – 11:15 – Dyskusja i pytania

Cykl spotkań informacyjnych odbędzie się w następujących terminach:

  • 10.2020 roku (środa) w godz. 10:00 do 11:15,
  • 11.2020 roku (środa) w godz. 10:00 do 11:15,
  • 11.2020 roku (czwartek) w godz. 10:00 do 11:15.

Konkursy są dofinansowane z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursów są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Zapraszamy do udziału!